website statisticsВо петок (22.09.2017), во канцеларијата на извршителот Премтим Ќерими во Куманово ќе се одржи продажба на станбен и гаражен простор во станбена зграда во Куманово, сопственост на Мега градба инженеринг ДОО Скопје.

Подетално може да се информирате на линк.