website statistics


Зоран Андоновски: Меѓународната арбитража носи само придобивки

„Во нашата држава, доверителот секогаш се наоѓа во нерамноправна положба во однос на должникот. Дури и Законот за финансиска дисциплина не ја исполни својата цел да ги дисциплинира должниците. Зошто македонското стопанство во освојување на новите странски пазари треба да ја користи меѓународната арбитража, која носи само придобивки. Арбитражниот суд за многу кус период донесува одлука, која може да се изврши лесно и едноставно и допрва ќе заживее во Македонија„, -вели адвокатот Зоран Андоновски (37) од Куманово, кој е избран за судија во Меѓународен трговски арбитражен суд во Софија.

Повеќе →