website statistics


Ќе се обновува урбaната опрема во Куманово

 Општина Куманово ќе ги обновува оштетените клупи и друга урбана опрема во градот.

Повеќе →