website statistics


„И учен и стручен“ мото на техничкото училиште „Наце Буѓони“

Само квалитетна практичната настава, може да обезбеди стручен кадар кој ќе биде конкурентен на пазарот на трудот, затоа е неопходна поголема подршка и соработка помеѓу бизнис секторот и училиштата во градот,- вели Лидија Михајловска директорка на техничкото училиште

Повеќе →